fbpx

Dzień: 2022-09-19

Jak bezpiecznie zakończyć współpracę z Software House w razie problemów? 

Choć powierzając realizację projektu IT profesjonalnemu Software House’owi masz prawo oczekiwać, że zostanie on wykonany prawidłowo, w terminie i w granicach przewidzianego budżetu, rzeczywisty przebieg prac może wyglądać zupełnie inaczej. Jak bowiem wynika z badań prowadzonych przez organizację The Standish Group*, problemy w realizacji dotykają ok. 69% projektów IT i w wielu przypadkach skutkują ich …

Jak bezpiecznie zakończyć współpracę z Software House w razie problemów?  Read More »

Jak dobra umowa może rozwiązać Twoje problemy z Software Housem?

Przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania usług IT są bardzo różne i najczęściej wynikają z rozbieżności w wizji Twojej i Software House co do końcowego rezultatu projektu, nieprawidłowej organizacji pracy oraz przyczyn losowych. Niezależnie jednak od ich natury, każdy taki przypadek naraża Cię na dodatkowe wydatki oraz wymusza modyfikację stworzonych wcześniej planów biznesowych.  Aby zatem wyeliminować …

Jak dobra umowa może rozwiązać Twoje problemy z Software Housem? Read More »

Skip to content