fbpx

Odmowa rejestracji znaku towarowego w Chinach – co zrobić?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Jeżeli złożony przez Ciebie wniosek o rejestrację znaku towarowego w Chinach został odrzucony, musisz wiedzieć, że powody takiego rozstrzygnięcia mogą być naprawdę różne. Przygotowałem dla Ciebie listę pytań, na które powinieneś odpowiedzieć w celu ustalenia przyczyn niepowodzenia. 

W artykule znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy sprawdziłeś ogólną możliwość rejestracji Twojego oznaczenia jako znaku towarowego?
 2. Czy zbadałeś, czy Twój znak towarowy nie jest identyczny lub podobny do znaku towarowego już zarejestrowanego w Chinach?
 3. Czy posiadasz siedzibę w Chinach?
 4. Czy dopełniłeś wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem?
 5. Jaką procedurę rejestracji wybrałeś?
 6. Jakie było uzasadnienie odmowy?
 7. Czy wnioskowałeś o objęcie ochroną wynikającą z rejestracji terytorium Hongkongu lub Tajwanu?

Artykuły o prawie chińskim:

 1. Prawo Chińskie – niezbędne wprowadzenie
 2. Umowa o zachowaniu poufności NDA/NNN z partnerem chińskim
 3. Ochrona marki w Chinach – znak towarowy
 4. Odmowa rejestracji znaku towarowego w Chinach – co zrobić?

1. Czy sprawdziłeś ogólną możliwość rejestracji Twojego oznaczenia jako znaku towarowego?

Chińskie prawo znaków towarowych jest bardzo podobne do polskiego i europejskiego oraz zawiera zbliżone wymagania odnośnie tego, jakie oznaczenie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy. Jeżeli Twój znak został pomyślnie zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej, praktycznie na pewno spełnia formalne przesłanki rejestracji w Chinach. Nie można jednak wykluczyć sytuacji wyjątkowych, wynikających z lokalnej specyfiki, np. uznania danego oznaczenia za nieobyczajne lub nieodpowiednie z powodów politycznych. Dokonanie oceny, czy Twoje oznaczenie może być zarejestrowane, powinieneś powierzyć specjaliście już na początku tej drogi. 

2. Czy zbadałeś, czy Twój znak towarowy nie jest identyczny lub podobny do znaku towarowego już zarejestrowanego w Chinach? 

Niezależnie od tego, czy rejestrujesz znak towarowy w Polsce, Unii Europejskiej lub Chinach, powinieneś przeprowadzić badanie, czy identyczny lub podobny znak towarowy nie został już zarejestrowany. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że na chwilę obecną nie masz żadnych związków z Chinami, bowiem rejestrowanie znaków towarowych zagranicznych firm przez lokalne podmioty (działające bez jakiegokolwiek upoważnienia) jest niestety w tym kraju zjawiskiem powszechnym (działa bowiem zasada “kto pierwszy, ten lepszy”).

Ze względu na powyższe warto sprawdzić “warunki” ochrony Twojej marki i produktu zanim podejmiesz się współpracy z podwykonawcą w Chinach.

Badanie możesz rozpocząć od poszukiwań na własną rękę (w Internecie i bazie znaków towarowych zarejestrowanych w Chinach), lecz nie powinno to zastąpić badań specjalistycznych. Jeżeli okaże się, że znak towarowy identyczny z Twoim lub do niego podobny, został już zarejestrowany, możesz podjąć kroki opisane w dalszych pytaniach. 

3. Czy posiadasz siedzibę w Chinach?

Podmioty zagraniczne, które nie mają swojej siedziby w Chinach, przy rejestracji znaku towarowego mogą skorzystać z pośrednictwa lokalnych prawników, posiadających odpowiednie uprawnienia. Możesz to oczywiście zrobić z pomocą polskich kancelarii.

Powinieneś uczynić to jednak nawet wtedy, gdy utworzyłeś w tym kraju oddział lub podmiot zależny (np. spółkę-córkę), ze względów opisanych w kolejnym pytaniu.

4. Czy dopełniłeś wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem?

Niejednokrotnie zdarza się, że zgłoszenia znaków towarowych są odrzucane z powodu braków formalnych. Mogą one dotyczyć samego wniosku, załączników lub wymaganych opłat – nie sposób wymienić tu wszystkich możliwych sytuacji. Jeżeli wniosek został odrzucony z tego rodzaju przyczyn, zazwyczaj istnieje możliwość ich usunięcia poprzez uzupełnienie wskazanych w odmowie braków.

5. Jaką procedurę rejestracji wybrałeś?

Znak towarowy w Chinach możesz zarejestrować na kilka sposobów np.:

 1. samodzielnie (tylko w przypadku posiadania siedziby w Chinach);
 2. poprzez wyspecjalizowaną agencję z siedzibą w Chinach lub w Twoim kraju ojczystym (jeżeli posiada odpowiednie uprawnienia);
 3. poprzez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

Najbardziej efektywne jest skorzystanie z pierwszej lub drugiej procedury, gdyż rejestracja znaku przez WIPO trwa dłużej i staje się skuteczna dopiero po upływie 18-miesięcznego okresu sprzeciwowego (w tym czasie podmiot z Chin może zdążyć zarejestrować Twój znak nielegalnie). Co więcej, w przypadku wniesienia sprzeciwu lub innych problemów dotyczących zgłoszenia, możesz się o nich w ogóle nie dowiedzieć, jeżeli nie ustanowisz w Chinach podmiotu czuwającego nad rejestracją. 


Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy w napisaniu umowy, regulaminu,
a może konsultacji prawnej w temacie związanym z artykułem?


Możesz napisać do mnie na a.szczudlo@creativa.legal

6. Jakie było uzasadnienie odmowy?

Urzędowe pismo, jakie otrzymasz w związku z odmową rejestracji, powinno określać przyczyny rozstrzygnięcia. Jeżeli:

 1. Twoje oznaczenie nie może być znakiem towarowym – zmień je w taki sposób, aby spełniało wymagania formalne;
 2. wniosek o rejestrację zawierał braki formalne – uzupełnij je;
 3. znak towarowy identyczny lub podobny do Twojego jest już zarejestrowany – możesz:
  • wszcząć postępowanie o unieważnienie rejestracji znaku jako dokonane w złej wierze;
  • zarejestrować swój znak w klasach towarów i usług, których nie obejmuje znak wcześniejszy (jeżeli to możliwe);
  • uzyskać od uprawnionego z tytułu rejestracji wcześniejszego znaku tzw. list zgody, który umożliwi Ci zarejestrowanie Twojego znaku mimo istniejącego podobieństwa;
  • zmienić swój znak towarowy lub zarejestrować jego chiński odpowiednik. 

Podejmując decyzje odnośnie dalszych kroków, powinieneś wziąć pod uwagę:

 1. swój budżet;
 2. szanse powodzenia ewentualnego procesu o unieważnienie wcześniejszego znaku (warto skonsultować tą kwestię ze specjalistą);
 3. okres używania znaku w Chinach przed jego rejestracją (stanowi on istotny argument w sporze z naruszycielem);
 4. fakt rejestracji znaku towarowego jako utwór (w Chinach istnieje taka możliwość);
 5. możliwość skorzystania z ochrony przewidzianej dla znanych znaków towarowych lub przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (chroniących wyróżniającą nazwę lub opakowania znanych towarów);
 6. opłacalność ewentualnego rebrandingu lub stworzenia nowego znaku towarowego.

7. Czy wnioskowałeś o objęcie ochroną wynikającą z rejestracji terytorium Hongkongu lub Tajwanu?

Powyższe pytanie nie dotyczy ściśle kwestii związanych z rejestracją znaku, lecz bardziej względów praktycznych. Musisz bowiem wiedzieć, że Hongkong to specjalny region administracyjny Chin, cieszący się szeroką autonomią i posiadający własne regulacje dotyczące znaków towarowych (rejestracja znaku w Chinach kontynentalnych nie rozciąga się na jego obszar). Poza zasięgiem chińskiego prawa znajduje się także Tajwan, który, choć uznawany zaledwie przez garstkę państw świata, stanowi de facto odrębny organizm państwowy. 

Podsumowanie

Mam nadzieję, że powyższe pytania pozwolą łatwo ustalić przyczynę odmowy rejestracji Twojego znaku towarowego w Chinach, a jeżeli zajrzałeś do nich przed rozpoczęciem działań w tej materii – uniknąć popełnienia podstawowych błędów. Powinieneś pamiętać przede wszystkim, że nawet w razie niepowodzenia rejestracji, warto, byś nadal rozwijał swoją działalność w Państwie Środka, choćby pod innym znakiem towarowym niż w Polsce i Europie. “Co bowiem Cię nie zabije, to Cię wzmocni”.

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

Przydał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Weź udział w dyskusji, napisz komentarz!

Nowy newsletter
prawo dla e-commerce

 • Bezpłatne materiały edukacyjne przygotowane przez ekspertów – prawników, specjalistów ds. marketingu i komunikacji, bezpieczeństwa, zakładania sklepów internetowych oraz wielu innych.
 • Omówienie konkretnych przypadków, które zdarzają się w e-biznesach – zero suchego cytowania ustaw!
 • Praktyczne wyjaśnienia i wskazówki.
 • Dostęp do zamkniętych szkoleń on-line prowadzonych przez praktyków.

BONUS o wartości 199 zł: dostęp do nagrania ze szkolenia „6 błędów prawnych, które musisz poprawić w swoim sklepie internetowym”.

Aktywując przycisk pod formularzem, wyrażasz dodatkowo zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach fundacji Creativa Education np. o nowych artykułach, czy kursach on-line. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Skip to content