fbpx

Sprzedaż alkoholu przez Internet 2022

foodiesfeed.com_summer-alcoholic-drinks-at-the-bar
Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, wspólnikiem w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórca internetowy. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain.

Spis treści

Czy sprzedaż alkoholu przez Internet jest zgodna z prawem? Zanim zaczniesz sprzedawać alkohol w sklepie internetowym, musisz zapoznać się z tym artykułem.

W niniejszym artykule omawiam obowiązujące przepisy w kontekście wyroku NSA z dnia 21 kwietnia 2016 roku (II GSK 2566/14).

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 

  1. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, sprzedaż alkoholu dozwolona jest jedynie w określonych miejscach, których katalog ma charakter zamknięty.
  2. W wyroku z dnia 21 kwietnia 2016 roku (II GSK 2566/14), NSA orzekł, że sprzedaż alkoholu przez Internet jest niedozwolona.
  3. Zdaniem NSA, nawet posiadając odpowiednie zezwolenia, nie możesz sprzedawać alkoholu przez Internet w swoim sklepie internetowym, jeżeli do wydania alkoholu dochodzi poza tym lokalem.

Sprzedaż alkoholu przez Internet w Polsce

Przechodząc do odpowiedzi na główne pytanie, należy zapoznać się z przepisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności art. 9(6) wskazujący na punkty sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych:

  1. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są:
  1. sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych;
  2. wydzielone stoiska – w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2;
  3. pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.
  4. Producenci określeni w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104 oraz z 2015 r. poz. 1419 i 1893) mogą prowadzić sprzedaż detaliczną win gronowych pochodzących z upraw własnych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży, którym jest lokalizacja w miejscu wytworzenia wina uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych.

Jak widzisz powyżej, przepis wprost wskazuje na katalog zamknięty miejsc, gdzie można sprzedawać alkohol. Ustawodawca nie zawarł tam możliwości sprzedawania alkoholu przez Internet w sklepach internetowych lub w jakikolwiek inny sposób w Internecie.

Sprzedaż alkoholu w sklepie internetowym jest nielegalna

Taką opinię wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 kwietnia 2016 roku (II GSK 2566/14), który wskazał, że sprzedaż alkoholu przez Internet jest niedozwolona, ponieważ art. 9(6) wyszczególnia katalog zamknięty miejsc, gdzie można sprzedawać alkohol.

Głównie chodzi tutaj o miejsce wydania alkoholu, a nie to, że sprzedaży dokonuje sklep posiadający odpowiednie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Realnie rzecz biorąc, do wydania towaru przy sprzedaży internetowej dochodzi w miejscu, gdzie klient odbierze produkt będący alkoholem – czyli najpewniej w swoim domu.

  1. W sytuacji, gdy na skutek złożenia zamówienia przez Internet, sprzedający dostarcza alkohol do miejsca wskazanego przez kupującego i tam następuje wydanie nabywcy rzeczy oznaczonej co do gatunku, to w tym właśnie miejscu dochodzi do przeniesienia własności rzeczy, co stanowi realizację zawartej umowy sprzedaży. Ponieważ miejsce wydania rzeczy (alkoholu) nie jest miejscem, w którym prowadzony jest sklep dysponujący zezwoleniem na sprzedaż alkoholu, dochodzi do zrealizowania skutku rozporządzającego umowy sprzedaży poza tym sklepem, w istocie rzeczy w dowolnym miejscu wskazanym przez nabywcę.

  2. Dla oceny zgodności sytuacji z przepisami ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości nie ma żadnego znaczenia, że zamówienie na dostarczenie alkoholu do miejsca wskazanego przez nabywcę przyjął i zrealizował sklep posiadający zezwolenie na sprzedaż alkoholu, ani też fakt, że ten sklep wystawił paragon dokumentujący sprzedaż i z tego sklepu alkohol został dostarczony do miejsca wskazanego przez nabywcę, gdy posiadane zezwolenie nie obejmuje sprzedaży poza miejscem w nim wskazanym, w takim znaczeniu, że sprzedaż będzie zrealizowana poprzez wydanie rzeczy w miejscu innym niż określone w zezwoleniu.

Jak widzisz powyżej, według NSA, nie ważne jest to, czy sprzedaży alkoholu dokonuje sklep posiadający odpowiednie zezwolenia, ważne jest natomiast to, że alkohol wydawany jest w innym miejscu niż ten sklep.

Jak sprzedawać alkohol przez Internet?.

Jeżeli chcesz zacząć sprzedawać alkohol przez Internet, warto zapoznać się z całym opisywanym wyrokiem NSA, ponieważ znajduje się tam wiele ciekawych dodatkowych informacji. Osoby chcące prowadzić działalność opierającą się na sprzedaży alkoholu przez Internet na pewno będą szukali rozwiązań zaistniałej sytuacji.

Jedna z prób rozwiązania problemu została wskazana właśnie w tym wyroku:

(…) niezależnie od tego, czy złożenie zamówienia przez Internet jest tylko złożeniem oferty kupna przez nabywcę, czy też jest zawarciem umowy na skutek ofert sprzedawcy, rozporządzający skutek umowy sprzedaży następuje poza sklepem dysponującym zezwoleniem na sprzedaż, co powoduje, że alkohol niezgodnie z zezwoleniem staje się dostępny w nieograniczonej liczbie miejsc. Zatem nazwanie działań skarżącej „sklepem internetowym”, czy też tylko punktem zbierania zamówień przez Internet, w świetle niespornych dalszych działań podejmowanych przez sklep po przyjęciu zamówienia, nie ma w istocie znaczenia, ponieważ prowadzi do zrealizowania rozporządzającego skutku sprzedaży poza sklepem, a to właśnie nie jest dozwolone.

Kolejną próbą rozwiązania tej sytuacji może być skorzystanie z pełnomocnika (kuriera), jednakże jest to temat na inną rozmowę – ponieważ mówiąc wprost – każde działania, które są sprzeczne z przytoczonym już wyrokiem NSA, to sport dla ludzi o mocnych nerwach.

Porozmawiaj z ekspertem

Stoisz przed wyzwaniem? Szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu, który opisałem w tym artykule? Sprawdź, czy jestem w stanie Ci pomóc.

Skorzystaj z formularza lub napisz bezpośrednio na mojego maila a.szczudlo@creativa.legal

Administratorem Twoich danych osobowych będzie kancelaria Creativa Legal sp.p. Przeczytaj więcej w naszej Polityce prywatności.

Głównym celem jest ograniczenie spożycia alkoholu

Naczelny Sąd Administracyjny wziął także pod uwagę cel, w jakim powstała Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czyli ograniczenie spożycia i dostępności alkoholu:

Przy takich uregulowaniach ustawy całkowicie niedozwolone jest wszelkie „łagodzenie” przyjętych w niej ograniczeń dostępności alkoholu i stosowanie jakichkolwiek ułatwień w jego nabyciu, np. poprzez przyjmowanie zamówień na odległość i dowożenie alkoholu do miejsca wyznaczonego przez klienta. Uznanie dopuszczalności takich działań, przy obecnej treści ustawy, całkowicie zaprzecza jej celowi, jak i pozbawia sensu płynące z niej ograniczenia, bowiem daje sposób na proste i pełne ich obejście. Tymczasem celem ustawy było utrudnienie dostępności alkoholu, nie zaś uproszczenie jego dostarczenia klientowi. W tym stanie rzeczy, zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię wskazanych przez organ przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości jest w pełni uzasadniony.

Podsumowując, zgodnie z wyrokiem NSA, nawet posiadając odpowiednie zezwolenia, nie możesz sprzedawać alkoholu przez Internet w swoim sklepie internetowym, gdzie do wydania alkoholu dochodzi poza tym lokalem.

Zapoznaj się także z opinią Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa, która przekazała swoje oficjalne spostrzeżenia na temat wyroku NSA – oczywiście przeciwne. 

Kup teraz: Regulamin i polityka prywatności - produkty fizyczne, elektroniczne i mieszane

Jeżeli szukasz gotowych wzorów dokumentów dla sklepu internetowego sporządzonych przez prawnika z wieloletnim doświadczeniem, znalazłeś się w dobrym miejscu.

Jeżeli artykuł przydał Ci się oraz zdobyłeś potrzebną i ciekawą wiedzę, proszę Cię o udostępnienie go dalej. Dzięki!

W czym mogę Ci pomóc?

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, wspólnikiem w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym.

Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain.

Pomagam przedsiębiorcom m.in. w sporządzaniu umów i regulaminów ochronie danych osobowych i własności intelektualnej oraz prawie reklamy i mediów. Wspieram w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – w tym na rynku chińskim.

Chcesz porozmawiać o swoich bolączkach?
Napisz do mnie na a.szczudlo@creativa.legal lub skorzystaj z przycisku poniżej i wypełnij formularz. Sprawdź, czy możemy pomóc w rozwoju Twojego biznesu.

Subskrybuj newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, czy szkoleniach od fundacji Creativa Education.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Skip to content